BUILDING CONTRACTOR KIK

KIK obrt was established in 2001 as a business for the procurement of finishing work in the construction industry. Our activities include dry construction, construction of suspended ceilings with gypsum and other materials, construction of partition walls as well as anything related to dry construction systems. We also manufacture standard and fire rated access doors and offer the service of CNC machining.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

KIK, obrt za proizvodnju i građevinske usluge vl. Franjo Nujić započelo je provedbu EU projekta:
„Certifikacijom protupožarnih revizijskih vratašca do tržišta“

Na dan 02.10.2018. godine KIK, obrt za proizvodnju i građevinske usluge vl. Franjo Nujić potpisao je
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i
investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započeo s provedbom projekta
„Certifikacijom protupožarnih revizijskih vratašca do tržišta“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz
Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija.
Cilj ovog projekta je povećanje izvoza, jačanje kapaciteta i razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
podizanje konkurentnosti MSP-ova. Rezultati projekta su 4 Izjave o sukladnosti, za protupožarna
revizijska vratašca El 90 za zid, za protupožarna revizijska vratašca El 90 za strop, za protupožarna
revizijska vratašca El 30 za zid, za protupožarna revizijska vratašca El 30 za strop.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta:  Certifikacijom protupožarnih revizijskih vratašca do tržišta
Trajanje: 01.08.2018. – 01.02.2019.
Vrijednost projekta: 165.628,75 HRK
EU sufinanciranje:  111.172,32 HRK
Korisnik: KIK, obrt za proizvodnju i građevinske usluge vl. Franjo Nujić
Opći cilj: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti

aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju
preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu
europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti
koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.
Kontakt osoba: Franjo Nujić
Specifični ciljevi: povećani prihodi od prodaje obrta za >36%, povećani prihodi od izvoza za
minimalno 30%, očuvanih 6 radnih mjesta, veća potražnja za certificiranim proizvodima te
pribavljanje Izjave o sukladnosti za 4 proizvoda čime će se povećati njihova konkurentnost na tržištu.

Copyright: KIK 2020. | Design and development: Feb Media